Kastaniehuset
 

FORÆLDREFORENINGEN KASTANIEHUSET

OM FORENINGEN

Kastaniehusets forældreforening blev oprettet i september 2005 og er fortsat aktiv.

Foreningen består i dag af frivillige forældre, en repræsentant for ledelsen og et medlem fra bestyrelsen.

Foreningens arbejde består i at:

  • Være en hjælpende hånd for personalet ved arrangementer. Til sommerfesten er det helt praktisk at slæbe stole og borde, bemande boder og hjælpe med at pynte op.

Forældreforeningen står for maden til Kastaniehusets generalforsamling.

  • Planlægge de faste arrangementer, som f. eks. vinterarrangementet og forårsturen.

  • Samarbejde med og støtte op om bestyrelsen. Vi stræber efter, at have en repræsentant fra bestyrelsen i forældreforeningen, så vi kan sikre et tæt samarbejde og et højt informationsniveau.

  • Skabe kontakt mellem børn, søskende, forældre, personale og andre med tilknytning til Kastaniehuset.

  • Og i det hele taget støtte op om aktiviteter og dagligdagen i Kastaniehuset.

Faste arrangementer

Vinterarrangement:

Gymnastiksalen på Birkhovedskolen lægger hus til et par timers fri tumlen.

Forårsudflugt:

De sidste mange år er turen gået til Strandparkens naturlegeplads, hvor børn og voksne kan se på dyr og natur, mens der leges.

Sommerfest:

Kastaniehuset holder årligt en sommerfest, med musik, sang og grillmad. Her hjælper forældreforeningen med det praktiske.