Kastaniehuset
 

Social kapital

Social kapital er tillid, retfærdighed og samarbejde. Overskrifter som er vigtige for at personalet trives i Kastaniehuset. Vi har derfor fokus på dette såvel i hverdagen som i vores efteruddannelse. Vi har udarbejdet en model, kaldet smitte modellen, til dette brug samt besluttet at vores personalepolitikker skal indeholde disse værdier.

Læs mere i vedhæftede bilag

Bilag
smittemodel