Kastaniehuset
 

Vores samarbejdspartnere

Vores vigtigste samarbejdspartnere er forældrene.

Et godt forældresamarbejde er et fundament for børnenes trivsel. Gennem synlighed og åben dialog inddrages de i børnenes dagligdag i Kastraniehuset. Forældrene er aktive samarbejdspartnere, og det er vigtigt, at vi løbende afstemmer forældrenes forventninger til os og omvendt. Forældrene skal have tillid til os, og samarbejdet skal bygge på en gensidig respekt.

Der ud over har vi samarbejde med:

Daginstitutionerne i Nyborg kommune

Skolerne

Dagplejen

Pladsanvisning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, herunder talepædagog, ergoterapeut og psykolog.