Kastaniehuset
 

Teamledelse/forpligtende samarbejde

Leder Rikke Larsen-Holst (mobil privat 20642925) og souschef Karina Godballe Rasmussen, fungerer i hverdagen som et ledelsesteam, hvilket betyder at vi begge såvel administrativ som i den daglige pædagogiske ledelse kan varetage driften af Kastaniehuset.

Ledelsesmæssigt indgår Kastaniehuset i Det forpligtende Samarbejde område Syd der omfatter institutionerne Klatretræet, Skattekisten, Tumlebillen, Åhaven, Tårnborg og dagplejen.