Ådalens Børnehus
 

Ådalens Børnehus er en kombi-institution, hvilket vil sige, at der er en kommunal børnehavedel med 50-60 pladser til børn fra 3-7 år og 14 pladser til børn med nedsat funktionsevne i alderen 0-7 år, som har behov for et specialpædagogisk tilbud- et behandlingstilbud -, som de bliver visiteret til. Specialafdelingen rummer både vuggestue og børnehave.

Ådalens Børnehus er ét hus, men med to separate børnehaveverdener, som kan overlappe hinanden – bl.a. kan børnene mødes på legepladsen, hvor de lærer om og af hinanden. Børnene fra "den store børnehave" spørger til, hvorfor ”man er Skrubtudse” og børnenes forskellige handicaps, fx hvis der er et barn, der sidder i kørestol.  Dette giver en god snak om at være forskellig og være god til forskellige ting. Det giver plads til nysgerrighed, gode snakke om forskellighed og rummelighed.  

I og med at vi en er kombi-institution, kan vi, afhængig af hvilke børn, der er i specialbørnehaven, gøre det fysisk muligt at deltage i mindre grupper med børnehavebørnene. Det er altid en individuel og faglig vurdering, om specialbørnehavebarnet  kan rumme det og profiterer af deltagelsen i børnehavedelen.